Natuurgrasvelden

Van Belle is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van natuurgrasvelden. Bij Van Belle zijn we ervan overtuigd dat passie tot perfectie leidt. Een mooi en gezond sportveld vereist een professionele 360°-aanpak, en dit het hele jaar door. Wij beschikken over de expertise, ervaring én de machines om tot een piekfijn resultaat te komen. 

Aanleggen en inzaaien of doorzaaien

De aanleg van een grasveld begint met een analyse van de bodem. Aan de hand van deze bodemanalyse passen we de nodige bewerkingen toe om de perfecte ondergrond te creëren. Met gespecialiseerde machines en technieken maken we het veld in een mum van tijd zaaiklaar.

Aan de hand van de grondsoort bepalen we het zaadmengsel dat we zullen gebruiken voor het grasveld. Om het zaad snel en egaal te verspreiden, maken we gebruik van een lichte tractor met rotoreg. Eens alles is gezaaid, blijven we dit nauwgezet opvolgen tot je over een prachtig grasveld beschikt.

Maaifrezen en toplaag vernieuwen

Een vitale bodem zorgt voor een duurzame grasmat, maar brengt ook ongenode gasten met zich mee. Straatgras en onkruid gedijen vanzelfsprekend ook goed op een vruchtbare bodem.

De bodem van het speelveld wordt tijdens dit proces oppervlakkig ontworteld. Hiermee halen we het straatgras, onkruid en andere oneffenheden weg, terwijl het sportgras netjes blijft zitten. Niet alleen verkrijg je hierdoor een zuivere grasmat, het zorgt ervoor dat die terug mooi vlak is. 

Recycling dressen

Door intensief gebruik van een veld ontstaat er niet alleen speelschade, ook de bovenste laag krijgt hierdoor een vettige structuur. Door de grond intensief te beluchten pakken we dit soort problemen op een efficiënte manier aan.

Tijdens dit proces freest onze Ecodresser sleuven in de toplaag, waaruit de zogenaamde dressgrond tevoorschijn komt. Dressgrond bestaat grotendeels uit zand en zorgt voor een optimale luchttoevoer en afwatering. Daarnaast verkleint dit de kans op onkruid tot een absoluut minimum, omdat de dressgrond uit de eigen bodem komt en niet is aangevoerd. Het resultaat is een sportveld dat binnen korte tijd terug vlot bespeelbaar is.

Uitvlakken van speelschade, doellijn, hoekschop en penaltypunten

Een sportveld wordt bij elke oefening of wedstrijd stevig op de proef gesteld. Zo ontstaan er oneffenheden en speelschade op bepaalde punten in het speelveld. Het is vaak een dramatisch zicht, maar onze experts weten perfect hoe ze een veld in korte tijd kunnen herstellen en terug bespeelbaar maken.

We beschikken over een breed arsenaal aan technieken om speelschade en kuilen volledig uit te vlakken. Een methode hierbij is het maaifrezen van het veld. Hierbij halen we enkel de bovenlaag weg van de speelmat, en verwijderen op die manier taaie sprieten, straatgras en onkruid. Zo blijft het bodemleven en de waterhuishouding intact. 

Bemesten

Een kwalitatief gazon heeft zijn heldergroene kleur voor een groot deel te danken aan een doordachte aanpak van de bemesting. Vooral het moment waarop de bemesting plaatsvindt speelt een grote rol. Zowel het voor- als najaar bieden de ideale gelegenheid voor een gezonde bemesting. Voor sportvelden is het aangewezen om continu te bemesten.

Diepbeluchten, bezanden en inborstelen

Omdat intensief gebruikte speelvelden telkens worden toegelopen, krijgt de bodem niet de tijd om lucht op te nemen. Om de toevoer van zuurstof in de bodem te optimaliseren, beluchten we het sportveld. Een zuurstofrijke bodem is een gezonde bodem. Dit geldt niet alleen voor graswortels, maar ook voor het bodemleven.

Om de drainerende werking van de toplaag te waarborgen, bezanden we het grasveld. Hierbij wordt rivierzand ingewerkt in de bodem, nadat er machinaal gaatjes zijn aangebracht in de bovenste laag. Het zand dat we hierbij gebruiken heeft een uniforme korrelverdeling zodat de bodem perfect waterdoorlatend is zonder zijn stabiliteit te verliezen.

Toplaag beluchten na het inzaaien

Sterk sportgras vormt de basis van een gezond speelveld.

Sportgras kan zich pas ontwikkelen als het op de juiste manier is ingebracht. Het belangrijkste tijdstip om dit uit te voeren is na de eerste twee maaibeurten. Hierdoor zal het gras sneller aangroeien en krijg je binnen korte tijd een prachtige grasmat.

Schudfrezen

Tijdens het schudfrezen krijgt de bodem een schokeffect door de roterende beweging van de messen onderaan de machine.

Deze vorm van intensief beluchten zorgt voor een sterk verbeterd wortelgestel, én een egale grasmat!

Maaien

Een sportveld maaien mag eenvoudig lijken, in werkelijkheid is het een proces waar veel bij komt kijken.

Zo speelt de keuze tussen een cirkelmaaier en een kooimaaier een grote rol in het resultaat. Maaien betekent ook voeden. Omdat het snijdsel composteert krijgt het gras rechtstreeks extra voedingsstoffen. Mulchen gebeurt best tweemaal per week tijdens het groeiseizoen. Daarbuiten volstaat het om dit eenmaal per week toe te passen.

Het regelmatig maaien van het gras heeft niet enkel een esthetische waarde. Bij elke maaibeurt vormen zich wortels op de ondergrond die op hun beurt voor nieuwe grassprieten zorgen. Bovendien krijgt onkruid hierdoor geen kans om zich te ontwikkelen. De ideale maaifrequentie voor een sportveld is één tot twee maal per week.

Sproeien

Om het natuurgrasveld zo sterk en zuiver mogelijk te houden, maken we gebruik van specifieke sproeitechnieken. Op die manier beschermen we het gras tegen onkruid, schimmels en ziekten.

Wens je meer info of een offerte?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
We staan je graag bij met advies en aanwijzingen.